Polityka PrywatnościSzanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych osób fizycznych(dalej: RODO), przekazujemy informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z współpracą z firmą Agencja Interaktywna Webdirect Michał Duplaga w Nowym Tomyślu:

1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Interaktywna Webdirect Michał Duplaga w Nowym Tomyślu wpisana do rejestru pod numerm NIP 7881902389, z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 33A www.web-direct.pl, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą mailową: biuro@web-direct.pl

2. Udzielona wcześniej zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w postaci udostępnienia danych niezbędnych dla realizacji zlecenia oraz wszelkie upoważnienia i umowy, których przetwarzanie jest niezbędne do ich wykonania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 pkt. b if) RODO) jest podstawą przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to przewidziane przez przepisy obowiązującego prawa, a ponadto administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów realizacji umowy oraz zleceń.

4. Dane osobowe przechowywane są przez administratora przez czas trwania umowy, zlecenia, upoważnienia.

5. Każdy ma prawo:

a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych,
b) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody,
c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.